Automower? Connect

Automower? Connect v? asigur? controlul total asupra robotului dvs. Husqvarna Automower? de oriunde v-a?i afla, gra?ie urm?ririi prin GPS ?i a conexiunii prin re?eaua de telefonie mobil?. Printre altele, acesta permite pornirea ?i oprirea ma?inii. Cu ajutorul aplica?iei, pute?i verifica dac? robotul dvs. este oprit sau mutat. Standard pentru modelele Husqvarna Automower? seria X. Disponibil ca accesoriu op?ional la toate modelele Husqvarna Automower? seriile 300 – 400.

Naviga?ie asistat? de GPS

Un sistem GPS ?ncorporat creaz? o hart? a gr?dinii care include ?i loca?ia firelor de delimitare ?i ghidare. Automower? Husqvarna va ?ntregistra astfel p?r?ile gr?dinii care au fost cosite ?i ajusteaz? modelul de cosit ?n consecin??. Aceasta va asigura o acoperire optim? a peluzei ?i un excelent rezultat al t?ierii.

Faruri cu LED

Kit eficient de lumini cu LED care v? permite s? identifica?i produsul ?n timpul func?ion?rii chiar ?i ?n ?ntuneric. ?n cazul unei defec?iuni, luminile ?ncep s? clipeasc?.

Interac?iune superioar? prin Alexa ?i Google Home

Toate ma?inile robotizate de tuns gazon Husqvarna echipate cu aplica?ia Automower? Connect sunt compatibile cu Amazon Alexa ?i Google Home. Acest lucru ?nseamn? c? tot ce trebuie s? face?i este s? transmite?i o comand? vocal? prin difuzorul dvs. inteligent iar ma?ina robotizat? Automower? ??i ?ncepe imediat lucrul. Proprietarii vor putea executa cele mai obisnuite comenzi, cum ar fi pornirea, oprirea, parcarea si vor prii informatii de stare de la robotul lor pur si simplu intreband-o pe Alexa sau asistentul vocal Google Home.

Temporizator

Regleaz? timpul de lucru ?n func?ie de ritmul de cre?tere al gazonului, ?nsemn?nd c? Automower? va maximiza timpul de cosit ?n perioadele cu cre?tere puternic? a ierbii. Pe timp ?nsorit sau secetos, sau mai t?rziu ?n timpul sezonului, Automower? va petrece mai pu?in timp cosind, ceea ce reduce uzura gazonului ?i a ma?inii de tuns gazon.

Gestioneaz? pante p?n? la 40%

Ro?ile mari asigur? trac?iune bun? chiar ?i pe suprafe?e alunecoase. Ma?ina de tuns gazon gestioneaz? pante p?n? la 40%.

Controlul pierderii echilibrului discului lamelor

Pentru func?ionare silen?ioas? ?i f?r? probleme detecteaz? automat dezechilibrul sistemului de t?iere. Dezechilibrul ar putea fi cauzat de absen?ei lamelor, montajului dublu, ?ndoirii acestora sau deteriorate.

Bar? de protec?ie frontal? din cauciuc

Bar? de protec?ie frontal? din cauciuc protejeaz? corpul ma?inii ?n timpul coliziunilor cu arbori, arbu?ti ?i alte obiecte.

Profiluri diferite

Aceasta func?ie u?ureaz? munca atunci c?nd ?mp?r?i o ma?in? de tuns gazon ?n numeroase loca?ii. Cu nume personale pentru fiecare profil ?i instalare este u?or s? comuta?i ?ntre set?ri diferite.

Sistem de t?iere unic

Automower? Husqvarna taie pu?in dar frecvent, ceea ce asigur? un gazon frumos ?i s?n?tos. Este echipat? cu cu?ite ascu?ite f?cute din o?el carbon rezistent, montate pe un disc t?ietor robust. Aceasta asigur? eficacitatea opera?iei ?i un consum extrem de redus de energie.

?nc?rcare automat?

C?nd Automower? are nevoie de mai mult? putere, g?se?te propria cale de ?ntoarcere la sta?ia de ?nc?rcare.

Abordare automat? a spa?iilor ?nguste

Automower? Husqvarna detecteaz? automat pasajele ?nguste ?i ??i g?se?te drumul chiar ?i prin cele mai mici pasaje. Aceasta va varia traseul prin pasaj pentru a evita l?sarea unor urme nepl?cute.

Puncte de pornire x3

Un rezultat uniform al t?ierii pe toat? suprafa?a gazonului, datorit? posibilit??ii de a ?ncepe cosirea ?n trei loca?ii diferite de la distan?? de-a lungul firului de ghidare, ?n afar? sta?iei de ?nc?rcare. Cu ajutorul naviga?iei asistate de GPS (anumite modele), punctele de pornire de la distan?? sunt setate automat ?i nu sunt necesare set?ri manuale.

Tundere ?n spiral?

Senzorii discurilor de t?iere detecteaz? atunci c?nd Automower? intr? ?n zona cu iarb? mai ?nalt? dec?t media. ?n zona respectiv? Automower? va folosi tehnologia de t?iere dup? un model sistematic concentrat spiralat, pentru a uniformiza diferen?ele.

Reglare u?oar? a ?n?l?imii

Ajustarea ?n?l?imii de t?iere este u?or de f?cut de sus, prin rotirea unui buton mare.

Protec?ie anti-furt prin GPS

Ma?inile de tuns gazon echipate cu Automower Connect? / Husqvarna Fleet Services ? urm?resc pozi?ia lor GPS ?i trimit notific?ri c?tre dispozitivele dvs. Prin intermediul conexiunilor GPS ?i de telefonie mobile se reduce riscul de furt.

Rezultate excelente ale t?ierii

Datorit? mi?c?rii libere a Automower? Husqvarna, gazonul este t?iat perfect asigur?nd un aspect frumos asem?n?tor unui covor. Cu?itele taie iarba cu grij?, din toate direc?iile, ajut?nd-o s? creasc? viguros. Cre?terea mu?chiului este ?mpiedicat? eficient.

F?r? emisii

Deoarece este alimentat? electric, Automower? nu produce emisii nocive.

Consum redus de energie

Gestionarea eficient? a energiei ?nseamn? un consum redus de energie, care permite Automower? s? func?ioneze cu doar o parte din consumul unei cositoare conven?ionale.

Func?ioneaz? pe timp de ploaie

Automower? poate sta afar? tot timpul ?i este proiectat? s? func?ioneze corespunz?tor ?i neasistat? indiferent de condi?iile meteorologice. Automower? este construit? pentru a rezista la climatul nordic dur f?r? nici o problem?.

T?iere la fa?a locului

Este un mod special de a cosi rapid o suprafa?? mic? cu iarb? mare. Acesta este util mai ales pentru suprafe?ele de sub mobila de gr?din?, dup? ?ndep?rtarea acesteia. Pozi?iona?i cositoarea ?n suprafa?a dorit? ?i alege?i modul de t?iere Spot. Cositoarea va cosi ?n spirale str?nse, iar c?nd a terminat trece ?n modul automat.

Protec?ie anti-furt prin alarm? ?i cod PIN pentru blocare

Nivel diferit de protec?ie pentru o securitate ridicat?. ?n cazul ?n care ma?ina de tuns iarb? este ?ndep?rtat? din zona de cosit stabilit?, se porne?te o alarm? sonor? ?i poate fi dezactivat? numai cu codul PIN personal.

Temporizator

Tu decizi dac? vrei ca Automower? s? coseasc? peluza non-stop, 7 zile pe s?pt?m?n?.

Model baterie

Li-ion

Timp de ?nc?rcare tipic

60 min

Timp de cosit tipic la o singur? ?nc?rcare

70 min

Consum mediu de energie la capacitate maxim?

10 kWh

Consum de energie ?n timpul t?ierii

25 W

Sistem de t?iere

3 lame rotative

L??imea de t?iere

22 cm

?n?l?ime de t?iere, min-max max

60 mm

?n?l?ime de t?iere, min-max min

20 mm

Tastatur?

15 taste

Panou de informa?ii

Ecran LCD cu meniu de set?ri

Temporizator

Da

Tip m?ner

?ncorporat

Profil roti

Mediu

Alarm?

Da

Cod PIN

Da

Blocarea instala?iei

Da

Oprirea timpului

Da

Senzor de r?sturnare

Da

Cu?ite suplimentare

9

Capacitate pe suprafa?a de lucru

1500 m?

Sistem de ?nc?rcare

Automat

?nclinarea maxim? ?n interiorul zonei de lucru

22 ?

Dimensiune produs, LxAxH

63x51x25 cm

Greutate

GPS urm?rire ?n caz de furt

Da

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Masina De Tuns Gazon Automower 315X”

Your email address will not be published. Required fields are marked